Ստ ամոքսի խո ցն ու գաս տրիտը, աղես տամոքսային խնդիրներն այլևս ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ՉԵՆ. Այս Բու ժիչ բույսը շատերի կյանքերն է փրկել

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Կռատուկը ունի բավականին մեծ տերևներ և ամուր ցողուն, իսկ ծաղիկները հասունանալուց հետո վերածվում են այնպիսի փշերի, որոնք շատ դժվար է հանել հագուստից:Աճում է այն գրեթե ամենուր, որտեղ հնարավոր է ։ Այն համարվում է այնպիսի մոլախոտ, որի դեմ պայքարելը գրեթե անիմաստ է ։ Բայց, ինչպես և շատ այլ բույսեր, այն նույնպես ունի բավարար քանակությամբ օգտակար հատկություններ: Այն վաղուց օգտագործվում է կոսմե

տոլոգիայում:Այն շատ հարուստ է օգտակար մինե րալներով, եթե րային յուղերով, թթու ներով: Այն նպաստում է միզա սե ռական համակարգի առող ջացմանը և օգտակար է ուղիղ ա ղիքի հիվան դությունների ժամանակ:Այն խորհուրդ չի տրվում օգտագործել այն անձանց, ովքեր չեն հանդուրժում բուսական բաղադրիչներ: Ամեն դեպքում, օգտագործելուց առաջ խորհուրդ ենք տալիս խորհրդակցել մասնագետի հետ ։

Добавить комментарий