Անվճար միջոց, որը բու ժում է դ իաբ ետը, օգնում նիհարել, կանխում է ին սուլտը և ոչ միայն սա

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Այս հյութը՝ վ իտամիններից, հանք անյութերից և քլո րոֆի լներից բաղկացած հզոր միջոց է։ Իսկ այս հյութի ամենա գլխվոր օգտակար բաղադրիչը համարվում է ցորենի խոտը։ Այն շատ հարուստ է քլորոֆիլով և շատ արագ աճում է տանը։ Խոտի արտադրության առաջին քայլը ցորենի հացահատիկի աճեցումն է։ Դուք կգտնեք հացահատիկը խանութներում։ Ահա ցորենի խոտի հյութի մի քանի օգտակար հատկություններ։ 1. Հավասարակշռում է մար մնի рН -ի մակարդակը։ 2. Պայ քարում է սակավար յունության դեմ։ 3. Օգնում է նվազեցնել քաշը։ 4. Բու ժում է թու թքը։ 5. Վերա հսկում է արյ ան շա քարի մակարդակը, հատկապես եթե ունեք դ իաբ ետ։ 6. Կանխում է ատա մների խնդիրները։ 7. Վերացնում է ք որը և ալ երգիան։ Հյութը պետք է քսեք քոր եկող մասին, որպեսզի ազատվեք դրանից։ Բացի դա, այն կարող է բո ւժել մաշկի հի վանդությունները, այ րվածքները, սն կային հի վանդությունները և այլն։ 8. Օգնում է կարգ ավորել ար յան ճն շումը։ 9. Ամրացնում է իմ ունիտետը։ 10․ Օգնում է քթ անցքի խցանման դեպքում։ 11. Հեռացնում է ծանր նյութերը։ 12. Արագացնում է ար թրիտի բու

ժումը։, 13. Վերացնում է բե րանի և մաշկի տհ աճ հոտը։ 14. Վերացնում է վար իկոզը։ 15. Բարելավվում է տեսողությունը։ 16. Օգնում է բու ժել քաղ ցկեղը։ Ցորենի խոտի հյութի մի քանի օգտակար հատկությունները որը ունակ է բու ժել բազմաթիվ հ իվանդություններ Ինչպես պատրաստել հյութը՝ Կտ րեք մի բուռ ցորենի խոտ `մոտ 4-5 սմ արմատից բարձր։ Շատ կարևոր է, քանի որ դա թույլ կտա խո տին նորից աճել։ Մանրացրեք այն բլեդների մեջ կես բաժակ ջրով։ Քամեք և խառնեք 1 նարնջի հյութի հետ։ Կարող եք օգտագործել միանգամից։ Դուք կարող եք այն խմել ամեն օր և որքան ուզեք։