Մաքրիր մեր հոգինե րն ու մարմինները, քավելով մեր մեղքերը և փրկիր մեզ բոլոր տեսակի չար գործերից․ Օգնիր ինձ, Տեր

Տեր Աստված ամենակարող, մարդասեր, օգնիր աշխարհին և մարդկությանը, ավելի շատ լույս հաղորդիր մարդկանց: Ողորմի՛ր մեզ, Տեր Աստված, որ բոլոր ժամանակներում փառավորվում ես երկնքում և երկրի վրա: Մաքրիր մեր հոգինե րն ու մարմինները, քավելով մեր մեղքերը և փրկիր մեզ բոլոր տեսակի չար գործերից, Օգնիր ինձ, Տեր, մեղմել ձայնս, երբ խոսում եմ. գտնել լռությունը, իմ մեջ և […]

Продолжение...